DİJİTAL GELECEK

Dijital geleceğe ayak uydurmak için, şirketlerin, çevik bir kültüre ve hızla değişen koşullarla başa çıkmaya “dijital olarak hazır” olan çalışanlara ihtiyacı vardır. Dijital hazırlık, teknolojiyle yetinmekle ilgili değildir- Excel’i veya mobil cihazları kullanıp kullanamayacağınız veya yaşımızla da ilgili değildir. Her çalışanın, görevleri gerçekleştirme, bilgiyi yönetme, bilgiyi paylaşma ve başkalarıyla dijital bağlamda çalışma yeteneğine ihtiyacı vardır.

Yapılan araştırmalar, işyerinde üç temel yetkinliğin gerekli olduğunu vurgulamaktadır: Öğrenebilirlik (geliştirme ve geliştirme isteği), Çeviklik (hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlama yeteneği) ve Merak (değişime açık, meraklı ve hevesli yeni yaklaşımlar ve girişimler). Çalışanlarınız bu temel yetkinliklerden düşük skor alırlarsa, dijital bir işyerinde rahat hissetme olasılıkları da yoktur. Yeni iş gereksinimlerinden rahatsız olduklarında, rollerinde etkili olmaları olası değildir. Dijital hazır olma nihayetinde, teknoloji araçlarıyla çalışmayı tercih edip etmeyecekleri konusudur.

Bu üç temel yetkinlik önemli olsa da sekiz farklı destekleyici yetkinlik de vardır. Bunlar söz konusu işe göre değişmektedir. Pozisyonun rolüne veya kıdemine bağlı olarak, bu alanlarda farklı yetkinlik dereceleri gerekli olacaktır. Diğer sekiz destekleyici yetkinlik şunlardır:

   •Proaktif olma (Başarıya ulaşmak için proaktif olarak inisiyatif almak ve hedefleri gerçekleştirmek için takip etmek);

   •Verileri işleme (durumları değerlendirmek ve veriye dayalı kararlar oluşturmak için bilgileri analiz etmek);

   •Stratejik çözümleme (problemleri yaratıcı bir şekilde çözme ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını dengeleme);

   •İş zekâsı (müşterilerin işini ve ihtiyaçlarını anlama ve yeni fırsatlar geliştirme);

   •Sanal iş birliği (başkalarıyla uzaktan etkileşimde olma ve ortak hedeflere doğru birlikte çalışma);

   •Dijital iletişim (başkalarıyla iletişim kurmak, etkilemek ve korumak);

   •Zihinsel dayanıklılık (esneklik, baskı ve gerilim ile başa çıkma yeteneği);

   •Koçluk zihniyeti (başkalarının gelişimini desteklemek ve onları geri bildirim ve teşvik yoluyla motive etmek).

Teknoloji değiştiği veya işlerin nasıl geliştiği önemli değil, bu yetkinlikler çalışanlarınızın dijital bir dünyaya uyum sağlamasına ve gelişmesine yardımcı olacaktır. Bazıları ise mevcut yetkinliklerin yeni versiyonları. Örneğin, başkalarıyla iş birliği yapabilme, organizasyonlarda her zaman önemli olmuştur. Bununla birlikte, bunu “yüz yüze” yapmaktan ziyade, teknolojiyle başarabilmek için gerekli olan davranışlar ve tutumlar arasında ince ve aslında büyük bir fark vardır.

İyi haber şu ki, şirketiniz iki adımda “dijital olarak hazır” hale gelebilir. İlk olarak, mevcut personelinizi değerlendirmek için bir uzmanlık modeli kullanabilir ve çalışanlarınızın sahip olabileceği yetkinlik boşluklarını ele alacak geliştirme müdahalelerini uygulayabilirsiniz. Öncelikle, liderlerinizi değerlendirerek ve kendi gelişimleri için gelişim planları oluşturmaya yardımcı olarak başlayabilirsiniz. Üst düzey yöneticiler başarılı dijital çalışma için katalizör ve rol modelleri olmalıdır. Doğru gelişim ile, bu kurguyu kuruluşunuz genelinde oluşturabilir ve kademelendirebilirsiniz.

İkinci olarak, bu yeterliliklerde güçlü olan adayları işe aldığınızdan emin olmak için çalışan seçim sürecinizi değiştirebilirsiniz. İyi işe alımın özü, kişiyi işe uygun kılmaktır. Bu yetkinlikler, yarının iş rolleri için başarı kriterlerini temsil eder, bu yüzden onları yetkinlik çerçevenize entegre etmeniz ve buna göre işe alım yapmanız mantıklı olacaktır.

Buradaki tek sorun, bu yeterliliklerin ve gereksinimlerin geleneksel değerlendirme süreçleriyle kolayca ölçülememesidir. Bununla birlikte, modifiye edilmiş bir kişilik envanteri ve bilişsel “dikkat” yetenek testleri kullanarak değerlendirmek mümkündür. Bunu yapmak, bireyin yeterliliğini, genel olarak güçlü yanlarını ve iyileştirme alanlarını ortaya koyacaktır.

Herhangi bir şirket için başarı, doğru çalışanları çekmek, geliştirmek, meşgul etmek ve elde tutmaktır. Bu yeni yetkinlik modeli ile, çalışanlarınızı uygun şekilde geliştirerek ve dijital çalışanları işe alarak, kuruluşunuzun geleceğini karmaşık ve belirsiz bir dünyada güven altına alabilirsiniz.