Nesil Farklılıklarının İnovasyona Etkisi

Inovasyon kültürü oluştururken şirketimizin mevcut kültürünü ve bu kültürü oluşturan nesiller arası farklılıkları göz önünde bulundurmak önemlidir. Her neslin farklı iş ahlakı ve beklentileri vardır. Nesil farklılıkları, şirket kültürünü, çalışma ortamını, iş ilişkilerini ve bunların sonucunda inovasyon sürecini etkileyen bir faktördür. Her neslin farklı yaklaşımları vardır ve bunları kullanarak bir kültür yaratmak çalıştığımız kurumu güçlü kılacaktır. 1946 – 1964 yılları arasında doğanlar, Baby Boomers olarak adlandırılanlar. Genellikle bağımsız düşünürler ve herkesin yaratıcı olduğuna inanırlar. Daha Fazlası