Alçakgönüllü Liderlik

Başarılı liderlerin temel yetkinliği ne olmalı sorusunun son zamanlardaki en yaygın cevabı: Alçakgönüllülük! Belli bir süredir “Humbel leadership” terimi dolaşıyor etrafta. Bunun ne kadar önemli olduğundan bahsediliyor. Alçakgönüllü liderler güven yaratan liderlerdir. Kendi gelişim alanlarının farkındadırlar ve dile getirmekten çekinmezler. Ekiplerinde yüksek performansa ve takım çalışmasına ilham verirler. Organizasyonda daha mutlu çalışanların var olmasını sağlarlar. Alçakgönüllü olmak zayıflık demek değildir. Alçakgönüllü olmak, bireysellikten çıkmak, büyük resme odaklanmak ve ekip adına hareket edebilmektedir. Daha Fazlası

Mentorluk

Mentorluk aslında nereden gelir? Yunan mitolojisinde, İthaka kralı Odysseus, sık sık ailesinden uzun süre uzaklarda olmasını gerektiren büyük sorumluluklara sahipti. Odysseus, oğlu Telemakhos’un devlet işlerinde kendi yerine gelebilmesi desteğe ihtiyacı olacağını biliyordu. Bu nedenle de Odysseus, güvenilir arkadaşı olan Mentor’dan oğlunun eğitimine nezaret etmesini istedi. İşte mentorluk aslında çok esiklere dayanan ancak kimsenin pek bilmediği zamanlardan bu zamana kadar gelen bir süreç. Mentorluk Nedir? Kişinin liderlik yeteneklerinin gelişimine, kariyer planlamasına, potansiyelinin ortaya çıkmasına fayda sağlayan önemli bir süreçtir. Daha Fazlası

DİJİTAL GELECEK

Dijital geleceğe ayak uydurmak için, şirketlerin, çevik bir kültüre ve hızla değişen koşullarla başa çıkmaya “dijital olarak hazır” olan çalışanlara ihtiyacı vardır. Dijital hazırlık, teknolojiyle yetinmekle ilgili değildir- Excel’i veya mobil cihazları kullanıp kullanamayacağınız veya yaşımızla da ilgili değildir. Her çalışanın, görevleri gerçekleştirme, bilgiyi yönetme, bilgiyi paylaşma ve başkalarıyla dijital bağlamda çalışma yeteneğine ihtiyacı vardır. Yapılan araştırmalar, işyerinde üç temel yetkinliğin gerekli olduğunu vurgulamaktadır: Öğrenebilirlik (geliştirme ve geliştirme isteği), Çeviklik (hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlama yeteneği) ve Merak (değişime açık, meraklı ve hevesli yeni yaklaşımlar ve girişimler). Daha Fazlası
Öncekiler