Çalışma Hayatında Yaratıcılık İnovasyon

Yaratıcılık nedir? Yaratıcı düşünme nedir? Yaratıcılık iş yerlerinde neden önemlidir? İnovasyon neden önemlidir?

İnovasyon ve yaratıcılık denince ilk akla gelen “hiç var olmayan bir şeyi yaratmak” oluyor. Aslında inovasyon bu kadar büyük beklentiler içermiyor. Yaratıcı olmak, inovatif düşünmek demek mevcut bakış açımızın dışında yeni bakış açıları ile düşünebilmek, kutunun dışına çıkabilmek demektir. Mevcut yolların üzerine yeni yollar aramak, yeni düşünce yolları bulmak, açık fikirli düşünebilmek, geniş bakabilmek gibi bir çok şey sayabiliriz yaratıcılık için. Amerika’yı yeniden keşfetmek değil aslında beklenen. Kutunun dışına çıkıp farklı fikirler sunabilmek, hem kendimiz hem de kurum için yenilikler getirebilmek.

Öncelikli olarak kurumların inovasyonu teşvik etmesi önemli tabi. Yeni fikirleri toplayabilecek pratik yollar sunabilmek, çalışanların fikirlerini sunabilmeleri için ortamlar yaratabilmek, yeni fikirleri ödüllendirebilmek kurumun sorumluluğunda olan süreçler. Hem insan kaynakları hem ekip yöneticileri bu süreçte eşit derecede sorumlu. Gelen fikirleri dinlemek, bu fikir kötü diyerek etiketlemek ve çalışanı olumsuz etkilemek yerine fikri geliştirmek için destek vermek önemli. Sen yaratıcı bir insan değilsin demek yerine gelen fikre saygı duymak ve değerlendirmek gerekiyor.

Inovasyon eğlenceli olmalıdır. Bu süreci eğlenceli hale getirmek için çabalamak gerekmektedir. Çalışanların fikirlerini uzun uzun yazmaları yerine pratik hemen dile getirebilecekleri ortamlar yaratmalı, onları fikirlerini söylemek için cesaretlendirmeliyiz.